מידע בנושא הסעות

אגרת להורים ולתלמידים בנושא הסעות לשנה"ל תשפ"ג
פלייר
אגרת הסעות להורים שנה"ל תשפ"ג

הורים ותלמידים יקרים,
להלן עדכון בנושא ההסעות ביום הראשון ללימודים:
– מחר (1/9/22) ההסעות לאשל הנשיא ייצאו מלהבים באופן חד פעמי בשעה 8:30,
למעט ההסעה של שכבת יב' שתצא בשעה 7:30.
– ההסעה לביה"ס היסודי תצא בשעה 7:30.
במהלך השנה, כמו בשנה שעברה:
– ההסעות לבית הספר היסודי יהיו בשעה 7:20 וביום שישי 7:30.
– ההסעות לאשל הנשיא, כל יום בשעה 7:30.
נסיעה בטוחה ושנת לימודים פורייה ומוצלחת לכולם.

המועצה המקומית להבים משקיעה מחשבה, מאמץ ומשאבים רבים על מנת להסיע כ-1,000 ילדים מידי יום בבטחה. המועצה מבצעת הסעות לתלמידים בבית הספר הבאים:

קראו עוד: הנחיות להורים ולתלמידים להסעות

מימון ההסעה על ידי משרד החינוך והמועצה נעשה על פי כללי הזכאות להסעה ועל פי קריטריונים של הנחיות משרד החינוך.

המרחק המינימאלי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב המצדיק השתתפות בהוצאות נסיעה הוא:

  • כיתות א' עד ד': מרחק מ- 2 ק"מ ומעלה
  • כיתות ה-ו': מרחק מ- 3 ק"מ ומעלה
  • ההסעה – עם הצגת הכרטיסיה בלבד

להסבר ובדיקת זכאות להסעות – לחץ כאן

טופס רישום להסעות ביה"ס להבים לשנה"ל תשפ"ג  לשלוח למייל maxim@lehavim.muni.il

הסעות למבחני בגרות

הסעות לתלמידי בי"ס אשל הנשיא שנה"ל תשפ"ב

טופס רישום להסעות למבחני בגרות מועד ב'

להסדרת תשלום להסעות בהוראת קבע, יש לפנות למחלקת הגבייה במועצה – 08-9554773.

את הטפסים המלאים ניתן לשלוח למייל maxim@lehavim.muni.il (או לפקס – 089554774). 

תלמידי "אשל הנשיא"

 תלמידי ז'-י"ב: יקבלו מהמועצה כרטיסיה שנתית

הערות והבהרות

  • העלייה לאוטובוסים בהסעות השונות תתאפשר רק עם הצגת כרטיסיה מתאימה
  • תלמידי החטיבה העליונה לא יורשו להשתמש בהסעות חטיבת הביניים

זמני ההסעות

 בוקר

  • לבית הספר "אשל הנשיא", כיתות ז'-י"ב – 07:30
  • לבית הספר "להבים" – 07:20
  • לבתי הספר בחינוך הדתי / המיוחד בבאר שבע – 07:15
  • לבית הספר בית אריאל בבאר-שבע – 07:20

צהריים

 הסעות על פי מערכת השעות של כל בית ספר.

                                                                        רכז הסעות מחלקת חינוך, מקסים עמירעמוב: נייד: 050-3056161