דיווח למוקד – 106 מטלפון נייח, 08-6483197 מטלפון נייד