27 בנובמבר 2023- אל הורי הלומדים ב"אשל הנשיא": בישיבת חירום שנערכה הערב, התקבלה החלטה משותפת של ראש המועצה, מנהלת מחלקת החינוך והנהגת ההורים, להשבית מחר (שלישי) את הלימודים בביה"ס "אשל הנשיא" בשל מיגון לא מספק עבור 22 כיתות בהן לומדים ילדינו.

27 בנובמבר 2023- אל הורי הלומדים ב"אשל הנשיא":

בישיבת חירום שנערכה הערב, התקבלה החלטה משותפת של ראש המועצה, מנהלת מחלקת החינוך והנהגת ההורים, להשבית מחר (שלישי) את הלימודים בביה"ס "אשל הנשיא" בשל מיגון לא מספק עבור 22 כיתות בהן לומדים ילדינו.
ביטחונם ושלומם של ילדינו הוא מעל הכל ולכן ההנחיה שניתנה לכיתות אלו, להתפנות לרחבה החיצונית, להשתטח על הרצפה ולשים ידיים על הראש במקרה של אזעקה, אינה מקובלת עלינו ובפרט שבתחילת הלחימה פגע טיל במבנה בביה"ס אשר גרם להשבתה של שמונה כיתות ומרחב מוגן.
העובדה כי בתחילת המלחמה נפל טיל על מבנה בית הספר אשר גרם להשבתת שמונה (!) כיתות לימוד ומרחב מוגן מחזקת את עמדתנו.
אנו מבקשים מכלל ההורים לשתף פעולה ולא לשלוח את ילדיהם לביה"ס מחר, הגם שביטלנו את ההסעות.
מטרת ההשבתה היא לקדם מציאת פתרונות הולמים ללמידה ממוגנת של ילדינו.
נמשיך לפעול יחד עם הנהגת ההורים מול כל הגורמים הרלוונטים למציאת פתרונות כמו למשל העמדת בית הספר היסודי שלנו, הכולל מרחבים מוגנים, במשמרת שנייה שתחל בשעה 13:00.
נוסיף לעדכן בהתפתחויות בהמשך.
תמונה המכילה לוגו מועצה מקומית להבים וטקסט - הודעת מועצה