פרוטוקולים שנים קודמות

 

שנת 2014:

פרוטוקול ישיבת מועצה ד' שלא מן המניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת מועצה ג' שלא מן המנין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת מועצה ה-9 במניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת מועצה ה-8 במניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת המועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-6 במניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-5 במניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת מועצה ה-4 במניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת מועצה ה-3 במניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת המועצה א' שלא מן המניין לשנת 2014
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2014

שנת 2013:

פרוטוקול ישיבת מועצה ג' שלא מן המניין לשנת 2013
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2013
פרוטוקול מליאת מועצה חגיגית ראשונה – ה-6 במניין לשנת 2013
פרוטוקול ישיבת המועצה ה שלא מן המניין לשנת 2013
פרוטוקול ישיבת המועצה ד' שלא מן המניין לשנת 2013
פרוטוקול ישיבת מועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2013
פרוטוקול ישיבת מועצה ה-5 במניין לשנת 2013
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-4 במניין לשנת 2013
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2013
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2013
פרוטוקול ישיבת מועצה א' שלא מן המניין לשנת 2013
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2013

שנת 2012:

פרוטוקול ישיבת מועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-10 במניין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת מועצה א' שלא מן המניין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-9 במניין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-8 במניין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-6 במניין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-5 במניין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-4 במניין לשנת 2012
תיקון לפרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במנין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2012
פרוטוקול ישיבת מועצה ה-1 במניין לשנת 2012

שנת 2011:

פרוטוקול ישיבת מועצה ג' שלא מן המניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-10 במניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת מועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-9 במניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת מועצה א' שלא מן המניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-8 במניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-6 במניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-5 במניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-4 במניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2011
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2011

שנת 2010:

פרוטוקול ישיבת המועצה ה-10 במניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת מועצה ה שלא מן המניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת מועצה ד' שלא מן המניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-9 במניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת מועצה ג' שלא מן המניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-8 במניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת מועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-6 במניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-5 במניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-4 במניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2010
פרוטוקול ישיבת מועצה א' שלא מן המניין לשנת 2010

שנת 2009:

פרוטוקול ישיבת מועצה ט' שלא מן המניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת מועצה ח' שלא מן המניין לשנת 2009
תיקון לפרוטוקל ה-9 במניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-9 במניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-8 במניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת מועצה ז' שלא מן המניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-6 במניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-5 במניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ו' שלא מן המניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-4 במניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ה שלא מן המניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2009
תיקון לפרוטוקול ישיבת המועצה ד' שלא מן המניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ד' שלא מן המניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבה המועצה ג' שלא מן המניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2009 – ישיבה שלא התקיימה
פרוטוקול ישיבת המועצה א' שלא מן המניין לשנת 2009
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2009

שנת 2008:

פרוטוקול ישיבת המועצה ה-9 במניין לשנת 2008 וישיבתה הראשונה של המועצה שנבחרה ב-11/11/2008
פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין ג' לשנת 2008
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-8 במניין לשנת 2008
פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין ב' לשנת 2008
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2008
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-6 במניין לשנת 2008
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-5 במניין לשנת 2008
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-4 במניין לשנת 2008
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2008
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2008
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין א' לשנת 2008
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2008

שנת 2007:

פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין ו' לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-10 במניין לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין ה לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-9 במניין לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-8 במניין לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המנין ד' לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-6 במניין לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 17.6.07
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-5 במניין לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-4 במניין לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 5.3.07
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 5.2.07
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2007
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2007

שנת 2006:

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מיום 26.12.06
פרוטוקול ישיבת המועצה ה- 10 במניין לשנת 2006
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 28.11.06
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 28.11.06
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 7.11.06
פרוטוקול ישיבת המועצה ה- 9 במניין לשנת 2006
פרוטוקול ישיבת המועצה ה- 8 במניין לשנת 2006
פרוטוקול ישיבת המועצה ה- 7 במניין לשנת 2006
פרוטוקול ישיבת המועצה ה- 6 במניין לשנת 2006
פרוטוקול ישיבת המועצה ה- 5 במניין לשנת 2006
פרוטוקול ישיבת המועצה ה- 4 במניין לשנת 2006
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 7.03.06
פרוטוקול ישיבת המועצה ה- 3 במניין לשנת 2006
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2006
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2006