מידע בנושא הסעות

המועצה המקומית להבים משקיעה מחשבה, מאמץ ומשאבים רבים על מנת להסיע כ-1,000 ילדים מידי יום בבטחה. המועצה מבצעת הסעות לתלמידים בבית הספר הבאים:

קראו עוד: הנחיות להורים ולתלמידים להסעות

מימון ההסעה על ידי משרד החינוך והמועצה נעשה על פי כללי הזכאות להסעה ועל פי קריטריונים של הנחיות משרד החינוך.

המרחק המינימאלי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב המצדיק השתתפות בהוצאות נסיעה הוא:

  • כיתות א' עד ד': מרחק מ- 2 ק"מ ומעלה
  • כיתות ה-ו': מרחק מ- 3 ק"מ ומעלה
  • ההסעה – עם הצגת הכרטיסיה בלבד

להסבר ובדיקת זכאות להסעות – לחץ כאן

הסעות למבחני בגרות

הסעות לתלמידי בי"ס אשל הנשיא שנה"ל תשפ"ב

טופס רישום להסעות – שנה"ל תשפ"ב

טופס רישום להסעות למבחני בגרות מועד ב'

רישום להסעות לתלמידי בית ספר של החופש הגדול – שנה"ל תשפ"א

להסדרת תשלום להסעות בהוראת קבע, יש לפנות למחלקת הגבייה במועצה – 08-9554773.

את הטפסים המלאים נא לשלוח ניתן לשלוח למייל shmuel@lehavim.muni.il (או לפקס – 089554774). 

תלמידי "אשל הנשיא"

 תלמידי ז'-י"ב: יקבלו מהמועצה כרטיסיה שנתית

הערות והבהרות

  • העלייה לאוטובוסים בהסעות השונות תתאפשר רק עם הצגת כרטיסיה מתאימה
  • תלמידי החטיבה העליונה לא יורשו להשתמש בהסעות חטיבת הביניים

זמני ההסעות

 בוקר

  • לבית הספר "אשל הנשיא", כיתות ז'-י"ב – 07:10
  • לבית הספר "להבים" – 07:30
  • לבתי הספר בחינוך הדתי / המיוחד בבאר שבע – 07:10
  • לבית הספר בית אריאל בבאר-שבע – 07:20

צהריים

 הסעות על פי מערכת השעות של כל בית ספר.

                                                                        רכז הסעות מחלקת חינוך, שמואל ישראלי: נייד: 050-2041004