תפילות ראש השנה תשפ"ב בבתי הכנסת להבים

בס"ד

המרכזי תפארת להבים יחדיו בית חב"ד
מועדון הנוער
שרונית נחל לכיש 47
ליד משפ' אביטן
איש קשר פרופ' יהודה חדד
0544587979
הרב משה פינטו
0523911445
פרופ' אבי גרוס
0528209359
הרב יוסי ביסטריצקי
0546677074
מר אילן חדד
0524709035
ערבית 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
שחרית 7:30 הודו 6:00 הודו 8:30 8:30 7:00
שופר 10:00 9:00 10:30 10:30 9:30

כתיבה וחתימה טובה

שנה טובה ומתוקה
הרב נפתלי

 

תשליך
ביום הראשון של ראש השנה, לפני שקיעת השמש, אומרים את תפילת "תשליך" ליד מקום מים.
המים רומזים למידת החסד ומבטאים את תקוותנו שתפילותינו תתקבלנה ברצון.
נפגש ביום שני, 26 בספטמבר, יום א' של ראש השנה
סביב המזרקה הסמוכה למרכז המסחרי, בשעה 18:00
לתפילת "תשליך" ותקיעת שופר שנה טובה