המחלקה לשירותים וטרינריים

כללי

הווטרינר הרשותי אחראי ליישום פקודת הכלבת ופיקוח על כלבים. על פי פקודת הכלבת כל כלב חייב חיסון כלבת מגיל 3 חודשים ואחת לשנה.

בנוסף, בעל הכלב אחראי שכלבו לא יסתובב ברשות הרבים חופשי ויגרום למטרד:

 • על הכלב להיות קשור לרצועה
 • הכלב יוכל להסתובב חופשי בתוך חצר מגודרת וסגורה היטב

הווטרינר מבצע באופן קבוע חיסוני כלבת בימי חמישי בין השעות 16:00-19:00.

במקרה של צורך בייעוץ עם הווטרינר יש ליצור קשר טלפוני.

מחירון חיסונים ורישיונות

עדכון מחיר אגרות הכלבת לשנת 2013:
תיקון לחוק הסדרת הפיקוח על הכלבים התשס"ג-2002- תוספת של 300 ש"ח לאגרת הרישיון.

 • כלב לא מסורס/לא מעוקר- רשיון לאחזקת כלב – 339 ש"ח
  חיסון – 29 ש"ח
  בסה"כ 368 ש"ח
 • כלב מסורס / מעוקר – רשיון לאחזקת כלב – 39 ש"ח
  חיסון – 14.5 ש"ח
  בסה"כ 53.5 ש"ח
 • כלב שקיבל פטור מהאגרה הנוספת לרישיון (בגובה 300 ש"ח) – רישיון לאחזקת כלב -39
  חיסון – 29
  בסה"כ 68 ש"ח
 • גור – רשיון לאחזקת כלב – 39
  חיסון – 29
  שבב – 74
  בסה"כ 142 ש"ח

מי שלא יחסן את כלבו יקנס בסכום של 486 ש"ח

חתול – 29 ש"ח
שבב אלקטרוני – 74 ש"ח

המחירים בהתאם להנחיות משרד החקלאות ונכון ליום 1/1/2014.

התנאים לפטור מאגרת הסכום הנוסף הינם בסמכות הוטרינר הרשותי

 1. כלב שגילו קטן מ-15 חודשים
  כלב שגילו מעל 8 שנים
 2. מצבו הבריאותי של הכלב:
  על המבקש להעביר בקשה לוטרינר המועצה בתוספת המלצה של וטרינר קליני
  שהרדמה/ניתוח סירוס/עיקור מסכנת את חיי הכלב.
  יש לציין באם המצב זמני או קבוע.
 3. כלב גזעי:
  על המבקש לצרף צילום של תעודת גזע מההתאחדות הישראלית לכלבנות וכן
  רישיון לאחזקת כלב תקף לפי החוק בשנתיים האחרונות.

כלבים משוטטים

כלב משוטט שיילכד, בעליו יידרש לשלם 730 שקלים ברירת קנס כדי לשחררו. כלב שאין אפשרות ללכדו, יצולם ובעליו יחויב בברירת קנס כדי לשחררו. כלב שאין אפשרות ללכדו, יצולם ובעליו יחויב בברירת קנס זה. על פי חוק, חובה על בעל כלב להחזיק ברישיון לאחזקת כלב של מועצה מקומית להבים, גם אם חוסן וקיבל שבב אלקטרוני מחוץ ליישוב. מאגר ממוחשב של כלבים הרשומים אצל הווטרינר הרשותי נמצא במשרדי המועצה אצל מלכה – 08-9554775 .

פיקוח על כלבים

חובה על בעל כלב:

 • לחסן את הכלב בחיסון כלבת בגיל 3 חודשים ואחת לשנה
 • לרשום את הכלב אצל הוטרינר הרשותי (מדי יום ה' בין השעות 16:00-19:00 במחסני המועצה)
  ולקבל רישיון להחזקת כלב.
  הכלב חייב להירשם ביישוב בו מתגורר הבעלים ובלי קשר עם הכלב חוסן במקום אחר.
  הרישום ממוחשב ומועבר למרכז שבבים ארצי.
 • למנוע שוטטות הכלב ברשות הרבים, מה שמהוה סכנה לשלום הציבור ועבירה על החוק.
 • ברשות הרבים יש לטייל עם הכלב קשור ברצועה ולאסוף את הגללים על המדרכות.ציות להוראות מכלל בעלי הכלבים יהפוך את להבים לישוב נקי יותר, בטוח יותר שנעים לחיות בו.ד"ר אלי פרנס
  וטרינר רשותי

טלפונים: 08-6518688 , מאגר הכלבים הממוחשב – 08-9554775
פקס: 08-9554774