שיבושים באספקת המים- אל תושבי הרחובות מדברון, מגלן וסביבתם.

אל תושבי הרחובות מדברון, מגלן וסביבתם.
עקב פיצוץ בצנרת, אנו נאלצים לעצור את זרם המים לבתיכם בעוד כחצי שעה לפרק זמן של כשעתיים וחצי.
אנו מתנצלים על אי הנוחות.
נשתדל לסיים את הטיפול בצנרת מוקדם ככל האפשר.

(מועצה מקומית להבים 26.2 | 11:20)