רשימת נציגי ציבור בוועדות בחינה

אמנון איצקוביץ

רמי ברניב

טלי מוזיקנט

חגית מעיין דביר

מירב שושן

סופי שוורצמן