ריסוס אווירי נגד זחלי טוואי התהלוכה (תהלוכן האורן) מבוצע ביערות באזורנו היום (שני 4/12) בין השעות 16:00-6:00 על-ידי קק"ל.

ריסוס אווירי נגד זחלי טוואי התהלוכה (תהלוכן האורן) מבוצע ביערות באזורנו היום (שני 4/12) בין השעות 16:00-6:00 על-ידי קק"ל.

תהלוכן האורן הוא זחל שהמגע עימו עלול לעורר תגובה אלרגית חריפה ומטרת הריסוס היא למנוע את הופעתו בעונת האביב.

  •  יש להימנע מביקור ביערות היום, אם כי הדבר אינו מסוכן.

הריסוס הינו ביולוגי. הוא מיועד לזחלים בלבד ואינו מסוכן לבני אדם, לכלבים ושאר בעלי דם חם.