קול קורא לאיתור תושבים חמושים בנשק פרטי שאינם בכוח כיתת הכוננות

קול קורא לאיתור תושבים חמושים בנשק פרטי שאינם בכוח כיתת הכוננות:
בעת הזו, במקרה של אירוע חירום, יש במרחב כוחות חמושים רבים.
כדי למנוע ירי דו -צדדי נדרשת שליטה בכוחות הפועלים.
בימים אלו הרחבנו את כיתת הכוננות היישובית וקבענו את המענה המבצעי.
אנו מתואמים עם כוחות: צבא, משטרה, אבטחה וכיתת כוננות.
מטרת הפניה היא לייצר מענה לפער המרכזי: שליטה על תושבים מזדמנים חמושים.
הנחת העבודה היא כי בעת אירוע, יתכן שתושבים חמושים מזדמנים יצטרפו לתגובה ויחתרו למגע, בנוסף ליתר הכוחות שצוינו.
בכוונתנו למפות ולמקסם את יכולת השליטה בזמן אמת ולתת הנחיות לקבוצת החמושים שאינה בשליטתנו ולצורך כך הינכם נדרשים להצטרף למאגר המידע המוצע.
בסיום הליך האיתור והמיפוי של החמושים, יתבצעו הסברה ותיאום ציפיות.
מצורף קישור להצטרפות למאגר המידע.
בעת אירוע אמת, יגיע מידע לקבוצה הייעודית שתקבל שיחת חירום ע"י מערכת שו"ב חכמה.
תודה על שיתוף הפעולה. טופס נושאי נשק אישי בלהבים>>
קול קורא לאיתור תושבים חמושים בנשק פרטי שאינם בכוח כיתת הכוננות