קבלת הקהל בימי שלישי: 13:00-8:00 (בוקר) 19:00-16:00 (אחה"צ)

קבלת הקהל בימי שלישי: 13:00-8:00 (בוקר) 19:00-16:00 (אחה"צ)