דבריו של ראש המועצה לתושבי להבים בדבר התפשטות נגיף הקורונה