פרוטוקול ועדת ביטחון מבצע "חרבות ברזל" מתאריך 12 באוקטובר 2023