פגישה עם שר החינוך יואב קיש בהשתתפות ראש המועצה יוסי ניסן, סגנית ומחזיקת תיק החינוך העל יסודי ברוריה אליעז, מנהלת מחלקת החינוך זהבה הראל ויו"ר הנהגת ההורים של אשל הנשיא שרית הרץ

אתמול 10 בדצמבר 2023, התקיימה פגישה עם שר החינוך יואב קיש בהשתתפות ראש המועצה יוסי ניסן, סגנית ומחזיקת תיק החינוך העל יסודי ברוריה אליעז, מנהלת מחלקת החינוך זהבה הראל ויו"ר הנהגת ההורים של אשל הנשיא שרית הרץ.
בפגישה שהתקיימה בלשכת השר, נדונו שלושת האתגרים המרכזיים העומדים בפני ילדינו בבית הספר התיכון אשל הנשיא:
1. תוספת מיגון ביה"ס:
השר הבטיח לבדוק את האפשרות לסייע בתקציב נוסף לשיפוץ מבנה י"ב שניזוק בעקבות נפילת טיל.
2. מתווה בחינות הבגרות:
ביקשנו להיכלל במתווה 4 במקום מתווה 3 שנקבע לנו.
בהמלצת השר תתקיים פגישה עם הממונה על בחינות הבגרות במשרד החינוך לקבלת מתווה של הקלות נרחבות יותר לנוכח האירועים האחרונים.
3. שרות פסיכולוגי:
השר הבטיח לבדוק באופן אישי מתן סיוע תוספתי לשירות הפסיכולוגי לבית הספר.
נוסיף ונעדכן בהתפתחויות בהמשך.
שר החינוך יואב קיש, ראש המועצה יוסי ניסן, ברוריה אליעז, זהבה הראל, שרית הרץ