עקב אירוע חריג במשמר הנגב, תושבי להבים מתבקשים להסתגר בבתים (שני , 9.10, 19:47)

עקב אירוע חריג במשמר הנגב, תושבי להבים מתבקשים להסתגר בבתים
(שני , 9.10, 19:47)