על פי הנחיות פיקוד העורף שפורסמו בצאת השבת, להבים ממשיכה להיות ישוב ירוק ובמדרג צהוב מבחינת מערכת החינוך.

על פי הנחיות פיקוד העורף שפורסמו בצאת השבת, להבים ממשיכה להיות ישוב ירוק ובמדרג צהוב מבחינת מערכת החינוך.
לאור העובדה שבמערכת החינוך בלהבים נהגנו כצהובים, גם כשהיינו ירוקים, אין שינוי בהנחיות מערכת החינוך למחר (יום ראשון 3.12).
• בביה"ס "להבים" ובצהרונים יתקיימו הלימודים כרגיל.
• ב"אשל הנשיא": על פי ההנחיות שביה"ס שלח לכלל ההורים ביום שישי.
• הנהלות ביה"ס והגנים יקבלו ממחלקת החינוך הנחיות מדויקות בנושא ההתנהלות בהפסקות.
הנחיות פיקוד העורף מיום 2 בדצמבר ועד ליום 4 בדצמבר 2023