עדכון מצב | יום ראשון | 5.11.23

עדכון מצב | יום ראשון | 5.11.23

1. אין שינוי בהנחיות פקע"ר.
ההתכנסות המותרת:
-עד 300 איש במקום סגור
-עד 30 במרחב פתוח.

2. ביום שישי התקיים אימון מסכם לכיתות הכוננות במבנה הצופים. האימון עבר בהצלחה רבה.

3. ועדת הביטחון קיבלה את המלצת הקב"ט לאפשר סיורי משמר השכונה, ללא תנאי של מתנדב חמוש (כמו לפני המלחמה).
הסיורים יימשכו.

4. מבצע לאיסוף תרומות דם מתוכנן ביישוב ביום חמישי הקרוב בין השעות 18:00-12:00.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
5. ביה"ס היסודי הרחיב את פעילותו:
• החטיבה הצעירה + כיתות א' חזרו לפעול.
• כיתות ב-ו שבו ללימודים פרונטליים ברוטציה (בכל יום כיתה אחרת).
• ביה"ס וגני הילדים מקבלים מאבטח עם נשק .
• מאמץ המועצה לחדש את פעילות הצהרונים ותכנית "דגל החינוך" נמשך.

6. מרבית חוגי המתנ"ס חידשו את פעילותם עם אבטחה בזמן הפעילות.

7. אשל הנשיא: – התקבל אישור החרגה של פיקוד העורף ללמידה ולהסעות.
– רכז ההיסעים ופיקוד העורף נערכים לתדרך את התלמידים באשר להתנהגות בהסעות.
– בית ספר נערך לחזרה הדרגתית לפעילות, בכפוף למיפוי המרחבים המוגנים העומדים בדרישות פיקוד העורף.

(מועצה מקומית להבים | 5.11.23)