עדכון בנושא בקשתנו להכיר בלהבים כ"ישוב זכאי" לעניין רישוי כלי ירייה:

האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי דחה את בקשתנו להכיר בלהבים כ"יישוב זכאי" לעניין רישוי כלי ירייה, על בסיס המלצת משטרת ישראל שסיפקה למשרד את הנימוקים הבאים:
1. הערכת האיום על פי ניתוח משטרת ישראל.
2. כיתת הכוננות החמושה והפעילה בתחומי היישוב.
3. אבטחת היישוב ע"י חברת אבטחה אזרחית.

בתשובתו לבקשתנו, ציין מנהל אגף בכיר לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי, כי לאחרונה בוצעה הרחבה משמעותית של תבחינים מזכים לנשיאת כלי ירייה פרטי ולפיכך קיים פוטנציאל משמעותי לרישוי וחימוש תושבים נוספים ביישוב.