מתנ"ס להבים מעדכן – פעילויות תרבות מהבית יום ראשון יד' בחשון | 29.10.23