מצ"ב הנחיות פיקוד העורף התקפות מהיום (שלישי 10/10) בשעה 18:00 ועד יום חמישי (12/10) בשעה 18:00.

מצ"ב הנחיות פיקוד העורף התקפות מהיום (שלישי 10/10) בשעה 18:00 ועד יום חמישי (12/10) בשעה 18:00.
להבים מוגדרת כמרכז הנגב.
אנא הקפידו על ההנחיות.
מצ"ב הנחיות פיקוד העורף התקפות מהיום (שלישי 10/10) בשעה 18:00 ועד יום חמישי (12/10) בשעה 18:00.