מסיבת פול מון לכיתות ז-ט בשעה 19:30תתקיים בתאריך 11 בדצמבר 2023

מחר במועדון הנוער – מסיבת פול מון לכיתות ז-ט.
מסיבת פול מון לכיתות ז-ט בשעה 1930תתקיים בתאריך 11 בדצמבר 2023