ממשיכים וממחזרים!

תושבים יקרים
הוצבו פחים כתומים בארבע פינות המיחזור ביישוב: במרכז המסחרי, ליד נקודת המשטרה בשד' התמר, בכיכר הגמלים, וליד המועצה.
נערמו לכם שקיות כתומות בבית? פספסתם את מועד הפינוי? – עכשיו אתם יכולים לפנות את השקיות בעצמכם, בזמן שנח לכם!