ממחלקת הביטחון נמסר שחיילים נמצאים בנוכחות מוגברת במתקני המועצה השונים ושמתנדבים חמושים, לבושים באפודים זוהרים, פזורים ברחבי היישוב.

בהמשך לשאלות של תושבים באשר לפשר נוכחות חיילי צה"ל בלהבים, ממחלקת הביטחון נמסר שחיילים נמצאים בנוכחות מוגברת במתקני המועצה השונים ושמתנדבים חמושים, לבושים באפודים זוהרים, פזורים ברחבי היישוב.