מלגות מועצת להבים ומפעל הפיס- ההרשמה למלגות לשנת הלימודים תשפ"ד נפתחה!