מידע בנושא הסעות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד

מידע בנושא הסעות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד

בית ספר להבים כיתות א' – ו'

תחילת לימודים יום שישי01/09/23- שעת איסוף בתחנות  07:30

ימי א' – ה' שעת איסוף 7:20

ימי ו' – 7:20

 

עדכון ממחלקת החינוך בנושא ההסעות לאשל הנשיא:
לבקשת הנהגת ההורים של אשל בלהבים, אנו מאחרים את שעת תחילת האיסוף מהיישוב לאשל הנשיא, לשעה 7:30 בבוקר.
כל ההסעות תצאנה ב-7:30 בבוקר.
יציאה מתחנת המאסף לא יאוחר מהשעה 7:45.
תלמידים שיאחרו, יצטרכו להגיע בסיוע ההורים.
לתשומת לבכם.

לפרטים ולשאלות יש לפנות :

לרכז הסעות מחלקת חינוך

מקסים עמירמוב: נייד: 050-3056161