מחר, יום שלישי 28 בנובמבר 2023 לא תהיה קבלת קהל במשרדי המועצה ולא יינתן שירות טלפוני בשל יציאת העובדים להשתלמות. מוקד 106 יהיה זמין לפניותיכם כתמיד.

תמונה המכילה לוגו מועצה ציוא של לב וכיתוב לתושמת לבכם