מחלקת החינוך

כללי

מנהלת המחלקה: זהבה הראל

דוא"ל: zeava@lehavim.muni.il

טלפון: 08-9554772
פקס: 08-9554774
דוא"ל : hinuh@lehavim.muni.il

אגרת רישום למוסדות החינוך בלהבים לשנה"ל תשפ"ד אגרת רישום למסודות החינוך לשנה"ל תשפ"ד – פלייר

אתר הרישום -מועד ההרשמה הינו בין התאריכים 23/01/2023 בשעה 08:00 עד 12/02/2023

טפסים לצורך רישום אותם עליכם לשלוח למחלקת החינוך למייל Hinuh@lehavim.muni.il

אגרת להורים ולתלמידים בנושא הסעות לשנה"ל תשפ"ג
פלייר אגרת הסעות להורים שנה"ל תשפ"ג

טופס רישום להסעות ביה"ס להבים לשנה"ל תשפ"ג  לשלוח למייל maxim@lehavim.muni.il

מידע בנושא דגל חינוך להבים תשפ"ג 2022-2023  קובץ מונגש-דגל החינוך תשפ"ג  רישום לדגל החינוך תשפ"ג

"חוויה של פסח" קייטנת פסח תשפ"ג "דגל החינוך" (קובץ מונגש)

רישום לדגל החינוך לקייטנת פסח תשפ"ג

חוויה של פסח -תוכנית להורים קובץ לא מונגש

חינוך עם חיוך!

החינוך הוא הגורם המרכזי בעיצובה של כל חברה, החינוך הוא הבסיס עליו נבנים: מכנה משותף תרבותי, תחושת שייכות ואחדות לאומית. חשיבות החינוך ותרומתו לעתיד להבים ותושביה מציבים למועצה אתגר חשוב וראשון בסדרי העדיפויות היישובית ועל כן מקדישה לו המועצה משאבים רבים. מערכת החינוך בלהבים משמשת סביבה תומכת וחמה המעניקה תחושת ביטחון ואהבה לכל הבאים בשעריה.

מערכת החינוך היישובית עושה מאמצים רבים על מנת להתמודד עם אתגרים ואופקים חדשים ועל מנת לתת מענה לכלל תלמידיה. מחלקת החינוך בשיתוף וועדת החינוך היישובית וצוותי החינוך מציבה יעדים בתחומים השונים ומקדמת את ביצועם.

מושם דגש על שיתוף פעולה וקיום שיח בין כל השותפים לעשייה, על העמקת הקשרים הבין אישיים, על יצירת אקלים חיובי של כבוד הדדי וסביבת חיים סובלנית ועל צמצום פערים לימודיים וחברתיים. מטרתנו העיקרית היא שהערכים, המסורת והמורשת שאנו מנחילים לילדינו כעת, יהיו נר לרגליהם ויבטיחו עתיד טוב יותר.

"הדואג לשנה זורע חיטה, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"

מערכת החינוך היישובית כוללת:

* פעוטון קטקטים (נחליאלי) בניהול ובפיקוח ארגון "קהילה" לגילאי שלושה חודשים עד שנתיים ותשעה חודשים.

* גני טרום חובה.

* בי"ס ממלכתי קהילתי "להבים" לתלמידי כיתות א' – ו' הכולל גני חובה בחטיבה צעירה.

* בי"ס ההתיישבותי "אשל הנשיא" לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.

מחלקת החינוך פועלת:

 • ליצירת התנאים והאפשרויות לצמיחה, להתפתחות ולהשתפרות מתמדת של מערכת החינוך.
 • ליצירת יחסי גומלין פוריים עם הקהילה – לעידוד מעורבות ולשותפות הורים, במערך ההוראה והלמידה.
 • פיתוח מצוינות כתרבות ותפיסת חיים, לצד קידום ופיתוח כישוריו ויכולתו של השונה – הכלתו ושילובו במערכת החינוך הרגילה, למעט אוכלוסייה בעלת צרכים יחודיים.
 • לפיתוח הפוטנציאל של הלומד וחשיפתו לסביבה לימודית חינוכית מאתגרת וממצה.
 • לקידום לימודי מדע וטכנולוגיה.
 • לטיפוח כח הוראה מקצועי ומיומן וקידום מעמד צוותי החינוך.
 • לפיתוח החינוך לקיימות ולבריאות.

עיקרי תפקידי המחלקה

 1. שותפה בתכנון תכניות פדגוגיות וחברתיות.
 2. צמצום פערים ושיפור הישגים לימודיים
 3. יצירת סביבות חינוכיות עתירות טכנולוגיה לניהול מערכת חינוך ברמת מצוינות.
 4. ליווי פדגוגי לצוותי החינוך.
 5. פיתוח תכניות ויוזמות חינוכיות.
 6. מתן ייעוץ ושירות פסיכולוגי.
 7. השמת תלמידים בעלי צרכים ייחודיים – הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים.
 8. אחריות על הרצף החינוכי.
 9. ביקור סדיר של התלמידים במוסדות החינוך.
 10. רישום ושיבוץ התלמידים במוסדות החינוך.
 11. ארגון הסעות תלמידים.
 12. קשר רציף עם כל הגורמים העוסקים בחינוך בלהבים .
 13. בשיתוף עם המפקחים ומנהלי מוסדות החינוך, בניית תכנית עבודה המביאה לידי ביטוי את יעדי מערכת החינוך.
 14. ניהול יעיל של תקציבי החינוך.
 15. בניית מוסדות חינוך חדשים.
 16. תחזוקה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים הכוללים הצטיידות ורכש.
 17. ארגון משלחות בני נוער.

מידע בנושא הסעות – לחץ כאן

מידע בנושא צהרונים  תקנון, שאלות ותשובות   הרשמה לצהרונים לשנת תשפ"ב