הודעות על איכות המים לשנת 2017

  1. דו"ח איכות מים לשנת 2017 רבעון 1 – לחץ כאן
  2. דו"ח איכות מים לשנת 2017 רבעון 2 – לחץ כאן
  3. דו"ח איכות מים לשנת 2017 רבעון 3 – לחץ כאן
  4. דו"ח איכות מים לשנת 2017 רבעון 4 – לחץ כאן