מחלקת ההנדסה

על המחלקה

מהנדס המועצה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה: סלאבן פנוביץ'
טלפון: 08-9554784
פקס: 08-9554774
דוא"ל: Handasa@lehavim.muni.il

מחלקת ההנדסה אמונה על פיתוחו הפיזי של היישוב ועל שמירה ותחזוקת הקיים.

מטרתנו הינה לאפשר לתושבים מגורים ברמת חיים גבוהה, תוך שמירה על ייחודה של להבים כישוב מוביל בנגב, המהווה אבן שואבת לאוכלוסיה איכותית.

יישום המטרות נעשה במחלקה על ידי שני גופים מרכזיים: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה האחראית על הצד הסטטוטורי ויחידות מחלקת ההנדסה האחראיות על הצד הביצועי.
בוועדה עוסקים בתכנון החל מהרמה המתארית: הקצאת שטחים לייעודי קרקע שונים (מגורים, מסחר, מבני ציבור וכדומה) מול גופי התכנון הארציים, תכנון תוכניות בניין עיר (תב"ע), אישור תוכניות למגרש הבודד (הפקת היתרי בנייה) ועוד. הוועדה עוסקת גם בפיקוח על הבנייה, במתן טופס 4 בגמר בנייה, בהיטלי השבחה ובאכיפת חוקי התכנון והבנייה. לאחרונה החלה הוועדה לפעול לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה – מערכת ממוחשבת המייעלת את אופן הגשת הבקשות ואת התקשורת מול הוועדה.
מחלקת ההנדסה עוסקת בהקמת תשתיות חדשות כגון מים, ביוב וניקוז ובהקמת מבני ציבור וגנים ציבוריים. כן עוסקת המחלקה בתחזוקת התשתיות על ידי מערך של עובדי מועצה וקבלנים. למועצה קבלנים רבים המתחזקים את הגינון הציבורי, מערכת הביוב, תאורת הרחובות ועוד. בנוסף מטפלת מחלקת ההנדסה במגוון נושאים נוספים: פינוי אשפה וגזם, בטיחות בכלל ובמתקני משחקים בפרט, הסדרי תנועה, רישוי עסקים, הדברת מזיקים, איכות הסביבה, פיקוח עירוני, שמירה על איכות המים ועוד.

פרסומי הפיקוח העירוני: נוהל פינוי גרוטאות – יולי 2018

כחלק מהמאפיינים הייחודיים בלהבים, ליישוב קיים גם מכון טיהור שפכים ייחודי שמטהר את הביוב הגולמי למי השקיית הגינון הציבורי בישוב. בנוסף, פנסי הרחוב הגבוהים בישוב הוחלפו לתאורת לד. תאורת הלד מאפשרת שליטה בעוצמת האור, ומשפרת את נראות הישוב באחידותה. תאורת הלד ידידותית לסביבה והשימוש בה מביא לחיסכון הגדול במשאבי טבע ובאנרגיות מתכלות.

לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובנייהhttp://lehavim.bartech-net.co.il/

 

 

 

 

שעות קבלת קהל פיקוח בניה:

יום א' – 10:00-13:00

יום ב' ו ה' – 8:00-10:00

יום ג' – 16:30-18:30

שעות הקבלה בודקות היתרים: 

יום א' – 8:00-10:00, יום ג' – 16:30-18:30, יום ה' – 8:00-10:00

יש לתאם הגעה מראש עם מזכירות מחלקת הנדסה 08-9554784, לא ניתן לקבל שירות מעבר לשעות הקבלה.

מעקב אחר צריכת המים לתושב

הודעה על איכות המים 2016 – לחץ כאן

הודעות על איכות המים 2017 – לחץ כאן

הודעה על איכות המים 2018 – לחץ כאן