מחלקת הביטחון

כללי

קבט: דני ביטון
טלפון: 08-9554790
נייד: 053-9267544
פקס: 08-6519411
דוא"ל: kabat@lehavim.muni.il

נופר עידן – שוטרת קהילתית – 054-6792956

 

רכב סיוררכב ביטחוןמחלקת הביטחון במועצה המקומית להבים פועלת בתיאום ושיתוף פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים במרחב לצורך הגברת ביטחון יישובי המועצה ותושביה. המחלקה פועלת במספר תחומים מרכזיים:

  • אחריות כוללת: אחריות לתכנון, לארגון ולהפעלה של שירותי הבטחון ביישוב (כולל מוסדות חינוך) ולפיקוח עליהם, הכנת הרשוות למצבי חירום.
  • אכיפה: קב"ט המועצה מטפל ומפקח על אכיפת חוקים ותקנות הקשורים בנושאי חירום וביטחון.
  • אבטחת מוסדות חינוך: הפעלת מאבטחים, פיקוח, ביקורת והדרכה בבית הספר וגני הילדים; כיבוי אש ועזרה ראשונה; מיגון בתי הספר; אבטחת אירועים, מסיבות וכדומה.
  • קשר עם גורמי ביטחון: קב"ט המועצה מייצג את המועצה בנושאי חירום וביטחון כלפי גורמי חוץ- משרדי הממשלה, צ"הל ומשטרת ישראל.
  • חירום: תפקוד במצבי חירום שונים.

מחסומים 2 מחסומיםלאחרונה הופעלה באופן מלא מערכת הבקרה שהותקנה בכניסות וביציאות מהישוב, והושלם איוש המוקד הישובי (106).

למידע על שעות פעילות השערים והמחסומים – לחץ כאן

2.2.22
עדכון ממחלקת הביטחון בעניין השער המזרחי:
בעקבות ניתוח מגמות עבירות הרכוש ביישוב וביצוע הערכת מצב, החליטה ועדת הביטחון על סגירת השער המזרחי מדי יום בשעה 18:00.
אנא היערכו בהתאם.