מחלקת הביטחון

כללי

קב"ט: דני ביטון
טלפון: 08-9554790
נייד: 053-9267544
פקס: 08-6519411
דוא"ל: kabat@lehavim.muni.il

בלנדין ניקולאי מש"ק קהילתי – 054-3965256

מוקד 106 –ניתן לחייג 106 או למספר: 08-6165357
נייד: 050-3620130
דוא"ל: moked@lehavim.muni.il

סייר: 050-2041028

רכב סיוררכב ביטחוןמחלקת הביטחון במועצה המקומית להבים פועלת בתיאום ושיתוף פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים במרחב לצורך הגברת ביטחון יישובי המועצה ותושביה. המחלקה פועלת במספר תחומים מרכזיים:

  • אחריות כוללת: אחריות לתכנון, לארגון ולהפעלה של שירותי הבטחון ביישוב (כולל מוסדות חינוך) ולפיקוח עליהם, הכנת הרשוות למצבי חירום.
  • אכיפה: קב"ט המועצה מטפל ומפקח על אכיפת חוקים ותקנות הקשורים בנושאי חירום וביטחון.
  • אבטחת מוסדות חינוך: הפעלת מאבטחים, פיקוח, ביקורת והדרכה בבית הספר וגני הילדים; כיבוי אש ועזרה ראשונה; מיגון בתי הספר; אבטחת אירועים, מסיבות וכדומה.
  • קשר עם גורמי ביטחון: קב"ט המועצה מייצג את המועצה בנושאי חירום וביטחון כלפי גורמי חוץ- משרדי הממשלה, צ"הל ומשטרת ישראל.
  • חירום: תפקוד במצבי חירום שונים.

מחסומים 2 מחסומיםלאחרונה הופעלה באופן מלא מערכת הבקרה שהותקנה בכניסות וביציאות מהישוב, והושלם איוש המוקד הישובי (106).

למידע על שעות פעילות השערים והמחסומים – לחץ כאן