מועצה ירוקה בנגב

מועצה מקומית להבים רואה בשמירת צביונה כריאה ירוקה ואיכותית בנגב יעד מרכזי – ונוהגת בהתאם. לא בכדי זוכה להבים באופן מסורתי, שנה אחר שנה, בתחרות "קריה יפה בישראל יפה" בגין טיפוח רחובותיה ושטחי הציבור הפתוחים.

 

ממערב לכביש 40 הקימה המועצה מתקן ייחודי בארץ לטיהור מי השפכים של להבים. באמצעות המתקן מפיקה המועצה מים באיכות וברמה גבוהה להשקיית הגינון הציבורי. להבים הינה היישוב היחידי בישראל המשקה את כל הגינון הציבורי שבשטחו במים מטוהרים. הפרויקט הוא בעל חשיבות לאומית של שמירה על איכות הסביבה וחסכון במים, במיוחד בנגב.

המועצה המקומית להבים שמה לה כמטרה גם את הגברת מודעות התושבים למחזור למען איכות הסביבה: כפועל יוצא של כך, ממחזרים רבים מן התושבים מוצרי פלסטיק, עיתונים, מיכלי משקה, קרטון וסוללות.

ללהבים פרויקטים משותפים עם קרן קיימת לישראל, כדוגמת "יער מדינות גרמניה" וכן פרויקטים ייחודיים לטיפוח והפרחת השממה בשיתוף תושבי להבים עם ילדיהם. ממזרח ליישוב מצוי אתר חלמוניות ידוע, המביא לאזור אלפי מטיילים בעונת הפריחה המתחילה מידי נובמבר. בסמוך לאתר זה הוקם ביוזמת המועצה – ובתרומת האגודה למען החייל, מע"צ, קק"ל מכתשים וגורמים נוספים -חניון לשירות המטיילים והחיילים המנווטים באזור. המועצה המקומית להבים מתחזקת את החניון באופן שוטף.