לזכרו של ויצמן אפרים

ויצמן אפרים: 1944-2000

ראש המועצה המקומית להבים בשנים 1998-2000

אפרים ויצמן איש משפחה  אפרים ויצמן במשרד

אפרים ויצמן עם הרמטכל  אפרים ויצמן עם משה דיין