להלן עיקרי ישיבת הערכת המצב שנערכה היום (רביעי 1.11.23) בהשתתפות ראש המועצה וראשי המכלולים:

להלן עיקרי ישיבת הערכת המצב שנערכה היום (רביעי 1.11.23) בהשתתפות ראש המועצה וראשי המכלולים:

1. אין שינוי בהנחיות פקע"ר.
יש להמשיך לפעול לפיהן ולא להיכנס לשאננות.
המעוניינים להיות בטוחים לגבי מיקום ההתראה, יכולים להוריד את יישומון פקע"ר ולקבל התראות לנייד בזמן אמת. במקרה של אזעקה, חשוב להישאר רגועים ולגשת למרחב המוגן בזהירות.

2. מערך האבטחה היישובי תוגבר משמעותית. עמדות הכניסה ליישוב מאוישות 24/7.
עשרות חיילים תושבי היישוב המגויסים בצו 8 מאבטחים את שערי הכניסה ואת גני הילדים.

3. נמשכת שהיית כוחות צבאיים ביישוב.

4. המועצה טיפלה ב-500 פניות לקבלת "אישור תושב" שהתקבלו מתושבים שמעוניינים לקבל רישיון לשאת נשק מהמשרד לביטחון פנים.

5. אנו מצפים לקבל בימים הקרובים אישור מהמשרד לביטחון לאומי על היותנו ישוב זכאי לנשיאת נשק.

6. חינוך:
• מערכת החינוך פועלת חלקית ונערכת לפתיחה מלאה.
נוכחות הילדים נמצאת במגמת עלייה ואנו ממשיכים לשלב ילדים של משפחות מתארחות במסגרות השונות.

• אנו צופים שזמינות כוח האדם במערכת החינוך היישובית תשתפר עם חזרת המסגרות החינוכיות לפעילות בבאר שבע, ממנה מגיעות ליישוב גננות, מורות וסייעות רבות.

• נמשכת ההיערכות להפעלת הצהרונים בשבוע הבא.

• המתנ"ס החל בחידוש הפעילות במרבית החוגים. הודעות מפורטות נשלחות למשתתפי כל חוג ע"י המדריכים.
בשל חידוש החוגים, הופסקו פעילויות ההפגה באולם הספורט.

7. מליאת המועצה דנה אמש באפשרות לשכן מתפנים ביישוב והובעה נכונות של כל חברות וחברי המועצה להניע מהלך כזה בטווח הקרוב.