להלן עיקרי ישיבת הערכת המצב שנערכה ביום שלישי (21.11.23)

להלן עיקרי ישיבת הערכת המצב שנערכה ביום (שלישי 21.11.23)
1. המועצה ממשיכה לנקוט אמצעי זהירות נוספים, מעבר לדרישת פקע"ר שהגדיר במוצ"ש האחרון את להבים כ"יישוב ירוק".
2. ביום שני נערך אימון נוסף לכיתות הכוננות והן ממשיכות בשגרת האימונים על מנת לשמור על כשירות לאורך זמן.
מערך הביטחון נותן מענה של שמירה בשערי הישוב 24/7 מעובה בסיורים ממונעים ואבטחה במוסדות חינוך.
3. פרויקט קהילתי ייחודי יצא לדרך ביוזמת מכלול אוכלוסייה:
במסגרת הפרויקט, תושבות ותיקות מאמצות חיילות השוהות בלהבים, מעניקות להן פינה ביתית חמה ונהנות מחברתן במהלך תקופת שהותן ביישוב.
4. בשבוע הבא מתוכנן מעגל שיח עם מתפנים המתארחים בלהבים, במקביל לפעילות הפגה לילדיהם.
תושבים שמארחים מתפנים שעדיין לא מוכרים למועצה, מתבקשים לעדכן אותנו דרך מוקד 106, על מנת שנוכל להנגיש להם שירות וליידע אותם בפעילויות מעין אלה ועוד.
5. חינוך:
ביה"ס היסודי מרחיב את פעילותו:
תכנית הלימודים תתקיים בתנאי שיש ביכולתם של כל הילדים להיכנס למרחבים מוגנים בתוך 45 שניות.
על כן שתי כיתות ד' יתחילו ללמוד החל מיום רביעי בגנים שהתפנו בשכונת שרונית.
  •  כיתות ב'-ג' ילמדו באופן מלא כולל תכנית דגל החינוך, לרבות הסעות.
  •  ההסעות לביה"ס יפעלו כסדרן ובנוסף תהיה הסעה לגנים בשרונית, למי שנרשם מראש אצל רכז ההסעות.
  •  תיכון "אשל הנשיא" ילמד החל ממחר במתכונת של שתי משמרות. הודעה מפורטת להורים תופץ מביה"ס בנפרד.
6. במקביל למכתבים שנשלחו למנהלת המפונים "תקומה", לגורמים נוספים ולקשר עם הקהילות, נבחר פרויקטור שירכז את נושא קליטת המפונים ונקבעו פגישות עם מספר קהילות.
עדיפות הקהילות הן לאכלוס מיידי בבתי מגורים קיימים או בקיבוצים, ובנוסף נבחנת האפשרות למתן פתרונות מגורים לטווחים ארוכים יותר כגון הקמת שכונה ייעודית.
7. גם במוצ"ש זה מתוכנן לצאת מלהבים אוטובוס לעצרת למען שחרור החטופים שתתקיים ב"כיכר החטופים" בתל אביב.
יציאת ההסעה מותנית במספר הנרשמים.
תמונה המכילה לוגו המועצה המקומית להבים וטקסט עדכון מצב