להלן עיקרי ישיבת הערכת המצב שנערכה ביום רביעי 15.11.23

1. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף (התכנסות מותרת: עד 30 איש בשטח פתוח ועד 300 איש במקום סגור).
2. נמשכות פעולות ההצטיידות, הכשרה והאימון של כיתות הכוננות ביישוב.
3. תיכון "אשל הנשיא": כיתות יא-יב החלו ללמוד השבוע.
בראשית השבוע הבא יצטרפו אליהם כיתות ט-י ובהמשכו גם כיתות ז-ח (על פי התכנית המפורטת שנשלחה להורים בנפרד).
4. הצופים העבירו את פעילותם ממתחם הגנים למתחם ביה"ס.
5. ביום שלישי נערך ביוזמת היקל"ר (יחידת הקישור לרשות של פיקוד העורף) שיח בין נציגי יחידות הצבא המתארחות ביישוב לבין מתגייסי חודש נובמבר.
השיח היה פורה, מועיל ומעצים.
6. ביום רביעי 15.11.23 נערך בשעה 14:00 ניסוי נוסף של שליחת הודעות SMS לתושבים.
תושבים שלא קיבלו את המסרון או כאלה שרוצים להוסיף למאגר הטלפונים, מספרי טלפון של בני ביתם מעל גיל 18 (שלא קיבלו הודעות עד כה), מתבקשים לשלוח הודעת וואטסאפ ל: 058-6272465 ולציין את שמם המלא, כתובתם והשם המלא + מספר נייד של מי שברצונם להוסיף למאגר.
7. ביום שישי מתוכנן מבצע לחלוקת עוגות לקראת שבת לוותיקי היישוב בהובלת המועצה ותנועת הצופים.
תושבים המעוניינים לקחת חלק, מוזמנים להביא עוגות למרכז ההפעלה (המקלט הצמוד למועצה) החל ממחר ולא יאוחר מיום שישי הקרוב בשעה 10:00.
תמונה המכילה לוגו המועצה המקומית להבים וטקסט עדכון מצב