להלן עיקרי הערכת המצב שנערכה היום (שני 23/10/23)

להלן עיקרי הערכת המצב שנערכה היום (שני 23/10/23)

1. בהתבסס על נתונים והמלצות גורמי ביטחון וחינוך בישוב, ובכלל זה הורים, הוחלט כי בשלב זה לא יתחדשו הלימודים במסגרות החינוכיות השונות (ביה״ס, גנים, מעונות יום).
תוקפה של החלטה זו: עד יום א׳ 29.10.23, אלא אם עד אז תתקבל החלטה אחרת, עליה ניידע את התושבים.
2. בעת חירום שבה אנו נמצאים כעת, אנחנו מזכירים לתושבים את כללי ההתגוננות כפי שפורסמו ע״י פיקוד העורף.
כללים אלו משתנים ומתעדכנים מעת לעת ומומלץ כי תרעננו את הידע שלכם, בין היתר בהנחיות בנוגע להצטיידות במים, מזון, וידוא תקינות הממ״ד ועוד.
נציין כי מודעות ומוכנות יסייעו מאד להתנהלות מיטבית בחירום. כך למשל מוזכר כי התנועה לממ״ד צריכה להיות מהירה אך זהירה ולא בריצה על מנת להימנע מחבלות.
3. ברמת המוכנות היישובית, להבים נערכת לתרחיש שבו עלולות להיות תקלות באספקת המים, החשמל, הדלק כמו גם נזק לתשתיות תחבורה.
4. אבטחת הישוב ממשיכה להתבסס על השומרים והסיירים של חברת האבטחה ועל סיורי המתנדבים. כיתת הכוננות נשארת בכוננות להפעלה בעת הצורך.
5. שהיית כוחות צה״ל במתקנים שונים ברחבי הישוב נמשכת.
6. פעילות ההפגה בחינוך המיוחד ובמתנ״ס תימשך כפי שהתקיימה עד כה בכפוף למגבלות פקע"ר והביטחון היישובי.
7. המועצה ממשיכה לספק את צרכי התושבים באופן שוטף, בין השאר באמצעות קבלת קהל, לצד המשך היערכות לתרחיש של שינוי במצב העורף.
אנו זמינים לכל פנייה שלכם למוקד הפעיל 24/7:
חיוג מקוצר: 106
קווי: 08-6165357