להלן עיקרי הערכת המצב שנערכה ביום ראשון 17 בדצמבר 2023:

להלן עיקרי הערכת המצב שנערכה ביום ראשון 17 בדצמבר 2023:

1. אין שינוי במדיניות פיקוד העורף ובמדיניות הביטחון היישובי.
2. בשבועיים הקרובים צפויה להתקבל החלטה של צה"ל בנושא צמצום מספר אנשי המילואים מהיישוב ("בני המקום") הלוקחים חלק במשימות האבטחה.
3. המועצה רכשה שני גנרטורים לטובת שני מבנים המשמשים אותה בחירום, וזאת בנוסף לציוד חירום שהתקבל כתרומה.
4. בהנחה ששגרת החירום הנוכחית תימשך, הערכת המצב הבאה תיערך ביום חמישי.