להלן עיקרי הערכת המצב שהתקיימה היום (3 בדצמבר 2023)

להלן עיקרי הערכת המצב שהתקיימה היום (3 בדצמבר 2023)
1. היום השתתף בישיבת הערכת המצב, מנהל אגף ביטחון וחירום במשרד הפנים מר חזי רז, שביקר במרכז ההפעלה היישובי, הציג בפנינו נתונים כלליים מתמונת המצב הארצית והביע את הערכתו לתפקוד מכלול חירום וביטחון, החוסן היישובי, קליטת יחידות צה"ל במתקני המועצה ונכונות המועצה לקלוט מפונים ולסייע למשפחות ולקהילות.
2. על פי הנחיות פיקוד העורף שפורסמו היום בשעה 18:00, להבים מוגדרת כיישוב ירוק, לרבות במערכת החינוך.
3. חינוך:
• בגנים, בצהרונים, בביה"ס "להבים" וב"דגל החינוך" הלימודים יתקיימו מחר במתכונת הימים האחרונים, כולל למידה בגנים בשכונת שרונית.
• "אשל הנשיא":
גם אזור מערב הנגב הוגדר כ"ירוק" החל מהערב.
ביה"ס מעביר להורים ולתלמידים את התכנית למחר, בהתאם למתווה שהוכן מראש.
• המועצה מקדמת רכישת מיגוניות בתיאום עם "אשל הנשיא," על מנת לתת מענה למיגון החסר, כדי שניתן יהיה לקדם לימודים בתפוסת תלמידים מלאה.
4. בימים אלה מתקשרים נציגים מהמוקד היישובי לתושבים שחסרים לגביהם פרטים במאגר הטלפונים למשלוח הודעות בחירום (כמו כתובת, שם מלא, פרטי בני המשפחה הנוספים וכד').
5. מתנ"ס להבים יפרסם בקרוב פרטים על אירועי חנוכה שיתקיימו ביישוב בכפוף להנחיות פיקוד העורף.
הפרסומים יופצו בדף הפייסבוק "מתנס להבים", באתר המתנ"ס ובקבוצות הוואטסאפ.
כדאי לעקוב.
6. "הבית ביערה" מזמין הורים לילדים עד גיל 10 לסדנה בנושא חרדות בשל המצב.
הסדנה תתקיים מחר בבית ביערה בשעה 20:30.
ההשתתפות ללא עלות אך מצריכה הרשמה מראש.
הנחיות פיקוד העורף מיום 3 בדצמבר ועד ליום 5 בדצמבר 2023