להבים פועלת למיגור הפשיעה בהצלחה:

בחודשים האחרונים נרשמה ירידה חדה בעבירות הרכוש המדווחות, בהשוואה לשנה קודמת.
מאפריל ועד היום, העבירות שנרשמו שאפו לאפס, כאשר בחודשים אפריל ואוגוסט, לא נרשמו עבירות רכוש בלהבים כלל(!)
הישג יוצא דופן שלא היה כמוהו בשנים האחרונות.
הירידה בנתוני הפשיעה הינה תוצאה של:
• שיתוף פעולה הדוק ופורה בין מחלקת הביטחון ומשטרת רהט.
• הקמת מודל משמר השכונה/משמר אזרחי בשילוב תושבים מתנדבים.
• שילוב של מתודות ותפיסת הפעלה ביטחונית ייחודית ללהבים, בשילוב מבצעים תדירים.
• העלאת שכר המאבטחים שהוביל לגיוס הון אנושי איכותי ומחויב.
• הקמת כיתת כוננות של מתנדבים עם נשק אישי.
• שימור סוללת עפר תקינה היקפית.
• הפעלת מוקד רואה מבצעי 24/7, שבשנה וחצי האחרונות הושקעו בו כ-700 אש"ח.
• בידוק בכניסות.
• התקנת שערים קונזוליים.
• פתיחת קבוצת וואטסאפ לדיווחים בזמן אמת.
מחלקת הביטחון ומשטרת רהט, בהובלת ראש המועצה, הקב"ט, מפקד משטרת רהט והשוטר הקהילתי, ימשיכו לפעול יחד לצמצום עבירות הרכוש ולהגברת תחושת הביטחון האישי של תושבי להבים.
שנה טובה לכולם.