להבים לוקחת אחריות על הבטיחות בדרכים!

כדי להגביר את ביטחונם ושלומם של ילדינו המגיעים לביה"ס להבים בבוקר ברכבי ההורים, החלטנו לפעול בשיתוף פעולה בין הנהגת ההורים, המועצה וביה"ס.
  • על מנת להפחית את עומסי התנועה ולאפשר הורדת בטוחה של ילדים, פתחנו את השער העליון של המתנ״ס והצבנו תמרור האוסר חנייה במפרץ הקרוב בין 7:30 ועד 8:15.
  • בקרוב יגיע לאזור ביה"ס יועץ תנועה, כדי לחשוב יחד על פתרונות נוספים.
  • השוטר הקהילתי ופקח המועצה יגלו נוכחות מוגברת במקום למטרות הסברה ואכיפה.
הורים יקרים,
זהירות זה א-ב בבית הספר של החיים ודוגמה אישית לילדיכם היא החינוך הטוב ביותר!
אנא סגלו לעצמכם הרגלים בטוחים:
  • הגיעו לביה"ס מוקדם יותר, כדי לא להיות לחוצים ולא זהירים.
  • הורידו את ילדיכם אך ורק במקומות המקומות המותרים.
  • הימנעו מעבירות תנועה ומסיכון ילדיכם וילדים אחרים.
יחד נבטיח את שלומם של הילדים וניתן להם דוגמה אישית לשמירה על בטיחות וזהירות בדרכים!