ישות מוניציפאלית

ב-1993 בחרו התושבים לראשונה מועצה ללהבים, נבחרה המועצה הראשונה על ידי התושבים, שמנתה 9 חברים.

המועצה המקומית להבים מכהנת כיישות מוניציפלית משנת 1988 -בתחילת דרכה באמצעות ועד מקומי ובהמשך, כעבור כשנה, באמצעות מועצה ממונה שכללה 2 נציגי משרד הפנים, נציג משרד הבריאות, נציג משרד החינוך ונציג משרד השיכון. אליהם הצטרפו במהלך הקדנציה ארבעה תושבים נציגי הישוב.

  • מר משה ויינברג ראש המועצה הממונה – 1989-1993

  • מר יעקב עכו ראש המועצה הנבחר הראשון – 1993-1998

  • מר וייצמן אפרים ז"ל – 1998-2000

  • מר אלי לוי – 2000-2018

  • מר יוסי ניסן – 2018- עד היום