תקציב ודוחות ביקורת

חוק יסודות התקציב, הפקודות הצווים והתקנות החלים על הרשויות המקומיות, קובעים כי הכנת התקציב ואישורו במועצת הרשות יתבצע עד 60 יום לפני תחילת שנת הכספים שאליה מתייחס התקציב.

תקציב המועצה לשנת 2015- נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2016 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2017 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2018

תקציב 2019

תקציב בלתי רגיל 2019

דוחות ביקורת (נא הקישו בקישור את השם להבים)

דוח ביקורת פנימית בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים 2014

דוח ביקורת 2015-2016

דוח ביקורת 2016-2017

דוח ביקורת מבקר המועצה – בטחון ומערך החירום במועצה לשנת 2018

דוח המבקר לשנת 2019 – בדיקת מערך בטיחות במועצה ובמוסדות הציבור

דוח רבעוני לשנת 2019 רבעון 1

דוח רבעוני לשנת 2019 רבעון 2

דוח רבעוני לשנת 2019 רבעון 3

שנים קודמות:

 תקציב המועצה לשנת 2006 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2007 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2008 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2009 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2010 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2011 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2013 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2014 – נתונים עיקריים