פרוטוקולים מליאת המועצה

 

 שנה קובץ 
2024 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-5 מן המניין לשנת 2024
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2024
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה א' שלא מן המניין לשנת 2024
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-4 במניין לשנת 2024
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-3 במניין לשנת 2024
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-2 במנין לשנת 2024
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-1 במניין לשנת 2024
2023 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ט' שלא מן המניין לשנת 2023
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ח' שלא מן המנין לשנת 2023

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ז' שלא מן המנין לשנת 2023

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ו' שלא מן המנין לשנת 2023

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-5 מן המניין לשנת 2023

פרוטוקול ישיבת מועצה ה' שלא מן המניין לשנת 2023
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ד' שלא מן המניין לשנת 2023
פרוטוקול ישיבת מועצה ג' שלא מן המניין לשנת 2023
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-4 מן המניין לשנת 2023
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-3 במניין לשנת 2023
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ב' שלא מן המנין לשנת 2023

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-2 במניין לשנת 2023

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה א' שלא מן המניין לשנת 2023

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-1 במניין לשנת 2023
2022 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה ז' שלא מן המניין לשנת 2022הפרוטוקול משלב תמונות לא מונגשות (טבלת תב"רים וחלופות תקציב)
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-8 במנין לשנת 2022
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ו שלא מן המניין לשנת 2022

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 7 במניין לשנת 2022

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה שלא מן המניין לשנת 2022

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-6 במניין לשנת 2022

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-5 במניין לשנת 2022

פרוטוקול ישיבה כללית מיום 20.7.2022
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ד' שלא מן המניין לשנת 2022

פרוטוקול ישיבת מועצה ג' שלא מן המנין לשנת 2022

פרוטוקול ישיבת מועצה ה-4 במניין לשנת 2022

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2022
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה – 3 במניין לשנת 2022
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין א לשנת 2022

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה – 2 במניין לשנת 2022

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה -1 במניין לשנת 2022
2021 ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2021
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה י' שלא מן המניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ט' שלא מן המניין לשנת 2021
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ח שלא מן המניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה – 10 במנין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ז' שלא מן המנין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה – 9 במניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה – 8 במניין לשנת 2021
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה -7 במניין לשנת 2021
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ו שלא מן המניין לשנת 2021
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה – 6 במניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מועצה ה' שלא מן המניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ד' שלא מן המניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מועצה ה – 5 במניין לשנת 2021
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה- 4 במניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה- 3 במניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ג' שלא מן המניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה -2 במניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה- 1 במניין לשנת 2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה א' שלא מן המנין לשנת 2021
2020 ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2020
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה' שלא מן המניין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ד' שלא מן המניין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה – 8 במניין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה – 7 במניין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-6 במניין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ג' שלא מן המניין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה – 5 במניין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ב' שלא מן המנין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה א' שלא מן המנין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה -4 במניין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-3 במנין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה-2 במניין לשנת 2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה- 1 במניין לשנת 2020
2019 ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ט' שלא מן המניין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה ח' שלא מן המנין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה ז' שלא מן המנין לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת המועצה ה – 9 במניין לשנת 2019
פרוטוקל ישיבת מועצה ה – 8 במניין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין ו' לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה ה-7 במניין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה ה' שלא מן המניין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה ד' שלא מן המנין לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת מועצה ה-6 במנין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין ג' לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה ה – 5 במניין לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת מועצה ה -4 במניין לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין ב לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת מועצה ה – 3 במניין לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה- 2 במניין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במנין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין א לשנת 2019
 

 

2018

 

 

ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה – 9 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין ה' לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין ד' לשנת 2018
פרטיכל ישיבה חגיגית ו-8 במנין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין ג' לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין ב' לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-6 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-5 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-4 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין א' לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת מועצה ה-1 במניין לשנת 2018
 

 

2017

 

 

 

ריכוז החלטות מועצה לשנת 2017
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המנין ג' לשנת 2017 
פרטיכל ישיבת מועצה ה- 10 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה- 9 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה- 8 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה-7 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה-6 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המנין ב' לשנת 2017 
פרטיכל ישיבת מועצה ה-5 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה-4 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה מן המנין 3 ב2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה-2 לשנת 2017 
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין א' לשנת 2017
פרטיכל ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2017
2016 פרטיכל ישיבת מועצה שלא מן המנין 2016/ג – אישור תקציב 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה-10 במניין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת מועצה ה-9 במניין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת מועצה שלא מן המנין 2016 / ב
פרטיכל ישיבת מועצה שלא מן המנין 2016 / א
 פרטיכל ישיבת המועצה ה-8 במנין לשנת 2016 
פרטיכל ישיבת המועצה ה-7 במנין לשנת 2016 
 פרטיכל ישיבת המועצה ה-6 במנין לשנת 2016
 פרטיכל ישיבת המועצה ה-5 במנין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת מועצה ה-4 במנין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת מועצה ה-1 במניין לשנת 2016
2015 ריכוז החלטות מועצה לשנת 2015
 פרטיכל ישיבת המועצה ג' שלא מן המנין לשנת 2015
פרטיכל ישיבת המועצה ה-10 במניין לשנת 2015
פרטיכל ישיבת המועצה ה-9 במניין לשנת 2015
פרוטוקול ישיבת מועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2015 
 פרוטוקול ישיבת מועצה ה-8 במניין לשנת 2015
 פרוטוקל ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת המועצה ה-6 במנין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת מועצה א' שלא מן המניין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת המועצה ה-5 במנין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת מועצה ה-4 במניין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2015

לפרוטוקולים של שנים קודמות לחץ כאן