פרוטוקולים מליאת המועצה

 שנה קובץ 
2019 פרוטוקל ישיבת מועצה ה – 8 במניין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין ו' לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה ה-7 במניין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה ה' שלא מן המניין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה ד' שלא מן המנין לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת מועצה ה-6 במנין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין ג' לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה ה – 5 במניין לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת מועצה ה -4 במניין לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין ב לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת מועצה ה – 3 במניין לשנת 2019

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ה- 2 במניין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במנין לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין א לשנת 2019
 

 

2018

 

 

ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה – 9 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין ה' לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין ד' לשנת 2018
פרטיכל ישיבה חגיגית ו-8 במנין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין ג' לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין ב' לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-6 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-5 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-4 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין א' לשנת 2018
פרטיכל ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2018
פרטיכל ישיבת מועצה ה-1 במניין לשנת 2018
 

 

2017

 

 

 

ריכוז החלטות מועצה לשנת 2017
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המנין ג' לשנת 2017 
פרטיכל ישיבת מועצה ה- 10 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה- 9 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה- 8 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה-7 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה-6 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המנין ב' לשנת 2017 
פרטיכל ישיבת מועצה ה-5 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה-4 במנין לשנת 2017
פרטיכל ישיבת מועצה מן המנין 3 ב2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה-2 לשנת 2017 
פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המניין א' לשנת 2017
פרטיכל ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2017
2016 פרטיכל ישיבת מועצה שלא מן המנין 2016/ג – אישור תקציב 2017
פרטיכל ישיבת מועצה ה-10 במניין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת מועצה ה-9 במניין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת מועצה שלא מן המנין 2016 / ב
פרטיכל ישיבת מועצה שלא מן המנין 2016 / א
 פרטיכל ישיבת המועצה ה-8 במנין לשנת 2016 
פרטיכל ישיבת המועצה ה-7 במנין לשנת 2016 
 פרטיכל ישיבת המועצה ה-6 במנין לשנת 2016
 פרטיכל ישיבת המועצה ה-5 במנין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת מועצה ה-4 במנין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2016
פרטיכל ישיבת מועצה ה-1 במניין לשנת 2016
2015 ריכוז החלטות מועצה לשנת 2015
 פרטיכל ישיבת המועצה ג' שלא מן המנין לשנת 2015
פרטיכל ישיבת המועצה ה-10 במניין לשנת 2015
פרטיכל ישיבת המועצה ה-9 במניין לשנת 2015
פרוטוקול ישיבת מועצה ב' שלא מן המניין לשנת 2015 
 פרוטוקול ישיבת מועצה ה-8 במניין לשנת 2015
 פרוטוקל ישיבת המועצה ה-7 במניין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת המועצה ה-6 במנין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת מועצה א' שלא מן המניין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת המועצה ה-5 במנין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת מועצה ה-4 במניין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת המועצה ה-3 במניין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת המועצה ה-2 במניין לשנת 2015
 פרוטוקול ישיבת המועצה ה-1 במניין לשנת 2015

לפרוטוקולים של שנים קודמות לחץ כאן