חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 כל תושב רשאי להגיש בקשה לקבלת מידע אודות המועצה בהתאם לחוק זה, המגדיר בפירוט את נהלי הטיפול בבקשות.

הממונה על מימוש חוק זה בלהבים היא מזכירת המועצה.

למילוי טופס בקשת מידע בהתאם לחוק חופש המידע כעת לחצו כאן

שינוי במשטר האגרות – משרד המשפטים

טופס דווח ממונה על ישום חוק חופש המידע לשנת 2021

דו"ח אינטרנטי לשנת 2014

דו"ח אינטרנטי לשנת 2015

דו"ח אינטרנטי לשנת 2016

דו"ח אינטרנטי לשנת 2017

דו"ח אינטרנטי לשנת 2018

דו"ח אינטרנטי לשנת 2019

דו"ח אינטרנטי לשנת 2020