חוקי עזר

חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלו מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתון השירותים לתושבים.

באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעולות אחרות – וכן לשלם היטלים ואגרות למימון הפעילות של המועצה עבורה התושבים ונכסיהם.

פרסום חוקי העזר באתר מובא מתוך אתר משרד הפנים, כשירות לציבור. אין נוסח החוקים באתר זה בא במקום הנוסח המחייב של דברי החקיקה כפי שהם מתפרסמים מעת לעת ברשומות – קובץ התקנות חקיקת שלטון מקומי.

טבלת עבירות

קישור לאתר משרד הפנים:

חוקי העזר של להבים באתר משרד הפנים (הקישו בקישור את השם להבים)