ועדת תנועה במועצה המקומית להבים

ראש המועצה, מתוקף תפקידו כיו"ר רשות תמרור מקומית, רשאי להחליט על הסדרי התנועה ביישוב. מסייעת לו בכך ועדת התנועה, אשר החלטותיה מהוות המלצה לראש הרשות. את ההחלטות מוציאה לפועל מחלקת ההנדסה. פרויקטים רחבי היקף, אשר משרד התחבורה עוזר במימונם, מאושרים גם במשרד התחבורה.

תפקידי הוועדה:

ועדת התנועה אחראית להסדרת התנועה בתחום היישוב כגון נתיבי נסיעה, תמרור, חניות, אזורים אסורים לחניה, ככרות ועוד.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
יוסי ניסן יו"ר 08-9554761 lc@lehavim.muni.il
דוד אלוש מ"מ יו"ר
שלומי שטרית חבר חסידה 14 050-5202888 cacaob7@gmail.com
מוטי סופר חבר
תמיר נינארי חבר
יוסי שגב חבר
אפי באומן חבר

הרכב הוועדה – חברי מועצה ותושבי היישוב

מועדי ישיבות – לפי העניין

מרכז הוועדה – מהנדס המועצה (לתנועה במח' הנדסה לחץ כאן)

פרוטוקולים:

פרוטוקול ועדת תנועה מס 1 לשנת 2019

פרוטוקול ועדת תנועה ה-1 לשנת 2016