ועדת רכש ובלאי במועצה המקומית להבים

תחומי אחריות:

ועדת רכש ובלאי אחראית לאישור ביצוע רכישה; החלטה על נקיטת פעולות להשוואות נתוני ספירת המלאי לרשום בפנקסי הטובין; החלטה על ייעוד טובין שנמצאו בלתי ראויים לשימוש.

שם תפקיד תפקיד במועצה טלפון דוא"ל
זטלאוי עדנה יו"ר מזכירת המועצה 08-9554779 mazkirut@lehavim.muni.il
אדרי ליליאן חברה גזברית המועצה 08-9554775 gisbarut@lehavim.muni.il
צבי עובדיה חבר מנהל שפ"ע 08-9554766 lc@lehavim.muni.il
יועץ משפטי חבר