ועדת סמלים וטקסים

 

 
שם תפקיד
יוסי ניסן יו"ר
עדנה זטלאוי חברה