ועדת מקומית לתכנון ובנייה במועצה המקומית להבים

תפקידי הוועדה

לקבל החלטה על תוכנית מתאר מקומית, שינויה או ביטולה והגשתה לאישור הוועדה המחוזית; שימוש בזכות הערר, במידה שהיא ניתנת לועדה המקומית, בקשר להחלטת הוועדה המחוזית; הפקעת מקרקעין וביצוע כל פעולה הכרוכה בהפקעה לפי חוק זה; דיון והחלטה בתביעות ופיצויים בהתאם לפרק ט' לחוק; כל סמכות שלא יוחדה לוועדת המשנה.

 

 

שם ומשפחה תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
יוסי ניסן יו"ר 08-9554761 lc@lehavim.muni.il
ברוריה אליעז חברה 052-2887761  
יהודית בלום חברה 050-6282778 bloomno@netvision.net.il
רונית דמרי עייאש חברה 052-4708975 ronit.damri@icl-group.com
עדי זנד חברה 054-4236525 adi@edulog.co.il
ד"ר עפר לוי חבר 058-4341056 levio123@gmail.com
כפיר מימון חבר 052-3953511 kfirmaimon@gmail.com
עו"ד קובי נודלמן חבר 050-7431846 arieli848484@gmail.com
שלומי שטרית חבר 050-5202888 cacaob7@gmail.com

הרכב הוועדה – במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד, תהיה מועצת הרשות המקומית ועדת התכנון המקומית. נציגי שר הפנים, שר הבריאות, שר השיכון ושר המשטרה יוזמנו דרך קבע לדיוני הועדה.

מרכז הוועדה – מהנדס המועצה

מועדי ישיבות – לפי העניין